Mavi Gözlülerin Nazarı

Yalnız Müslümanlar arasında değil, gayrimüslimler arasında da nazar (göz değmesi) inancı vardır.
Esasında, antropolojik açıklamalar nazarın eski toplumlarda da yaygın bir inanış olduğunu ortaya çıkarmıştır. Eski toplumlarda da nazara karşı korunmak için çeşitli figürlerin kullanıldığını arkeoloji bilimi ispat etmiştir.

Yani nazar 10 bin yıllık bir tecrübeyle sabittir.Eski dilde nazara isabet-i ayn derler. Anında tesir eden bakış anlamına gelmektedir.Nazar sadece insandan insana değil, insandan hayvana, mala, eşyaya da değer. Hatta hayvanlardan, cinlerden dahi insanlara nazar gelebilir.
Günümüze kadar ilim adamları nazar değmesini araştırmışlar, böyle bir olayın vuku bulduğunu kabul etmişler, fakat bu olayın nasıl meydana geldiğini anlayamamışlardır. Yani nazar (göz değmesi) olayı gerçekten vardır.

Ancak bugün tekniğin gelişmesiyle asrın mucizesi olarak kabul edilen bioenerji ilmi sayesinde bu olay kanıtlanmış ve bazı insanların gözlerinin çok etkili morötesi ve kızılötesi ışınlar yaydığı, bu olayın da insanlar ve diğer varlıklar üzerinde büyük ölçüde tahribata neden olduğu anlaşılmıştır.İşte bu ışınlar, insan makinesinin düzeni olarak kabul edilen ‘bioritim’i bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır.Bu güç, renkli gözlü insanlarda diğer göz renklerine sahip insanlara nazaran daha artmakta ve tehlikeli olmaktadır.

Bu demek değildir ki sadece mavi gözlü, yeşil gözlü, renkli gözlü olanların nazarı sadece değer. Hayır tabiki de renkler ne kadar etki eder bilinmez ama koyu renkli kişilerinde nazarı değebilir. Kötü ,fena kıskançlık içinde bakan her göz karşısındakine manevi rahatsızlık verir.

Yorum Yapın

comments